Prezentace z kulatého stolu

Níže vkládáme prezentace všech přednášejících, kteří přispěli příspěvkem na kulatém stole „Současnost a budoucnost bezpečnosti Moravskoslezkého kraje“:

úvodní prezentace

Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor, Statutární město Ostrava: Moderní = bezpečná městská hromadná doprava

plk. Ing. Jaroslav Hrabec, ředitel, Krajské vojenské velitelství Ostrava: Vzdělávání v POKOS

plk. Ing. Antonín Řezníček, zástupce ředitele pro SKPV, MŘ PČR Ostrava: Aktuální bezpečnostní problematika ve městě Ostrava

Ing. Aleš Toman, vedoucí úseku krizového a operačního řízení, Městská policie OSTRAVA: Spolupráce MPO s hlavními složkami IZS

Ing. Pavel Bartoš, prezident, Sdružení pro rozvoj MSK: Průmyslový region Severní Moravy a Slezska ve světle iniciativ „RESTART“ a „Uhelné platformy“

plk. Ing. Miloš Střelka, náměstek pro prevenci a CNP, HZS MSK: Propagace detekce požárů a nebezpečných plynů v Moravskoslezském kraji

Bc. Richard Dudek, náměstek starosty, SHČMS – KSH MSK: Vzdělávání dobrovolných hasičů v rámci mezinárodní spolupráce

prof. Ing. Pavel Poledňák, Ph.D., VŠB – TU Ostrava, FBI: Zvyšování bezpečnosti zásahové činnosti HZS

doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, děkan, VŠB – TU Ostrava, FBI: Zvyšování připravenosti příslušníků HZS a členů krizových štábů na řešení mimořádných událostí

 

Posted in Nezařazené.