TISKOVÁ ZPRÁVA – 28. 5. 2019

Mladí horolezci na Festivalu bezpečnosti budou slaňovat z kruhovky

Program III. ročníku Festivalu bezpečnosti, který se již tradičně koná v Ostravě, bude letos mimořádně nabitý. Vedle jeho skalních účastníků, jako jsou hasiči, policisté, či záchranáři, se do poslední chvíle hlásili i další aktéři, kteří chtějí oslovit návštěvníky z řad žáků základních i středních škol, studentů univerzit i veřejnosti, zejména rodiny s dětmi.  Akce se bude konat už ve čtvrtek 30. května od 9 do 17 hodin a vstup na ni je zdarma. Jejím dějištěm bude poprvé areál VŠB – Technické univerzity Ostrava, jejíž jednotlivé fakulty také nabídnou řadu zajímavostí.
Jak bezpečně pracovat s tak nebezpečnými pomocníky, jako jsou rozbušky či roznětnice, a jak s jejich pomocí provádět trhací práce při stavbě tunelů a jiných podzemních konstrukcí, předvede Fakulta stavební.  V jejím stánku budou mít zájemci také příležitost postavit si model dřevěného mostu podle návrhu Leonarda da Vinciho, starého 500 let.
„Používáte při vaření chňapku, abyste se nespálili o zahřátý hrnec? Nejste jediní, kdo se chrání před velkým horkem. Takový hutník potřebuje hned několik ochranných pomůcek, když při výrobě železa či oceli pracuje s roztaveným kovem o teplotě až 1600 °C,“ prozradila Adéla Macháčková, proděkanka Fakulty materiálově-technologické, která se chystá ukázat kompletní hutnický oblek. Spolu s Bezpečnostně technologickým klastrem, který je organizátorem celého festivalu, předvede fakulta též vybavení, kterým se měří znečišťující látky v ovzduší. Jeho součástí je především měřící vůz a též vzducholoď, která ale může vzlétnout jen za příznivého počasí. Klastr spolupracuje s fakultou na projektu Airborder, jehož cílem je měřit a vyhodnocovat hodnoty polétavého prachu v ovzduší v závislosti na směru větru a určit zdroje znečištění ovzduší v příhraničí Moravskoslezského kraje a polského Slezského vojvodství. Přeshraniční znečišťování ovzduší odborníci ověřují společnými měřeními na obou stranách hranice. Výsledky pomohou identifikovat zdroje znečištění a stanovit tak konkrétní opatření, které zlepší životní prostředí. Hornicko-geologická fakulta pro změnu předvede Lutna průmyslový ventilátor vzduchu Master BL6800, který slouží pro přívod vzduchu v dolech, nebo měřicí přístroj vnitřního klimatu Testo 440, ale také termo kameru k zjišťování teploty povrchů. Milovníci akčních filmových scén, v nichž hrdina obratně překoná síť laserových paprsků, si přijdou na své na stánku Fakulty elektrotechniky a informatiky, která na festival připravuje laserové bludiště.
K významným účastníkům festivalu letos budou patřit zdravotní pojišťovny. Zajímavou nabídku bude mít pro návštěvníky Oborová zdravotní pojišťovna (OZP). Všem zájemcům bezplatně, a věříme, že i bez čekání, vyšetří podezřelá pigmentová znaménka. „Před začátkem opalovací sezóny je velmi důležité si nechat podezřelá znaménka vyšetřit. Případné záchyty jsou trojího typu. Pokud už u někoho specialisté diagnostikují problém, nejčastěji to je nezhoubný kožní útvar, který ale nepředstavuje přímé nebezpečí. Pak to jsou útvary, které je třeba sledovat. U necelých 1,5 procenta lidí, kteří na vyšetření k našim specialistům přijdou, ale s velkou pravděpodobností diagnostikujeme melanom. Všem hned na místě doporučíme, co by v tomto případě měli dělat,“ vysvětlila Nikola Janková, ředitelka ostravské pobočky OZP.
V péči o zdraví bude možné pokračovat u stánku Vojenské zdravotní pojišťovny, kde bude možnost nechat si změřit tlak. Pro děti budou mít pracovníci pojišťovny připraveny kvízy a znalostní soutěže na téma bezpečnosti a zdraví. Kdo se zapojí, může se těšit na malý dárek. U stánku Hasičské vzájemné pojišťovny si návštěvníci otestují, jaké to je býti hasičem či hasičkou. Připravena bude sportovní dráha s hasičskou tématikou, kterou budou muset soutěžící absolvovat se vším všudy, tedy v hasičské přilbě i hasičském kabátě! Nebudou chybět ani hadice a proudnice.
Jaký by to byl Festival bezpečnosti v Ostravě, kdy by na něm chyběli báňští záchranáři. Hlavní báňská záchranná stanice Ostrava vyšle na akci pětičlennou četu s jedním technikem a mechanikem dýchací techniky. Představí různé typy dýchacích přístrojů, indikační a detekční techniku, s jejíž pomocí hodnotí míru rizika výbušnosti či toxicity pracovního prostředí, i pracovní oděvy, ochraňující zasahující báňské záchranáře před tepelnými účinky případných explozivních projevů nahromaděných výbušných složek důlního ovzduší. Předvedou také prostředky záchranářské techniky určené pro vyprošťování zavalených osob, například zvedací vaky Zumro. K vidění bude i zásahová technika báňských záchranářů – potápěčů jako mobilní barokomora ve speciálním automobilu Unimog či monitorovací řiditelná ponorka Minirover. Součástí prezentace budou i technické prostředky pro zajištění odborné první pomoci v podzemí, třeba speciálně vybavené sanitní vozidlo.
Vůz Crafter, což je v podstatě kancelář na kolečkách, která slouží například pro lustraci a vyhodnocování registračních značek vozidel, a také vozidlo Kapsch pro výběr elektronického mýtného na dálnicích vystaví na Festivalu bezpečnosti v Ostravě Celní úřad pro Moravskoslezský kraj. Celníci přivezou také exempláře zabavených zvířat, která jsou chráněna Úmluvou o chráněných druzích zvířat, rostlin a výrobků z nich CITES, i padělky světoznámých ochranných značek. Chybět nebudou ani nezbytní pomocníci celníků, tedy speciálně cvičení psi.
Armáda České republiky bude prezentovat především výzbroj a výstroj svých aktivních záloh, vojáci se také ujmou několika soutěžních stanovišť pro děti s bojovou dráhou nebo roztahováním vozu Tatra 810.
Lahůdkou mezi ukázkami bude určitě slaňování z jedné budovy univerzitního kampusu v podání mladých horolezců z Horolezeckého oddílu VSK VŠB-TU Ostrava. „Nedílnou součástí bezpečného lezení na skalách a horách jsou dovednosti potřebné například pro záchranu zraněného kamaráda ze skalní stěny. Tytéž prostředky lze využít i pro nouzovou evakuaci budovy v případě požáru včetně záchrany člověka, který může být v bezvědomí či zraněn tak, že by nebyl schopen samostatného slanění. Na tyto možnosti chceme zaměřit své ukázky na festivalu,“ uvedl předseda oddílu Jeník Skapa. Oddíl k tomu použije špičková lana Tendon, která poskytne jejich výrobce Lanex Bolatice. Univerzitní oddíl je pátým nejstarším oddílem Českého horolezeckého svazu. Zabývá se výchovou nováčků i sportovním lezením na skalách či v horách.
Adrenalin v kombinaci s pokročilými technologiemi je podle doc. Dr. Ing. Miloše Kvarčáka, prezidenta pořádajícího Bezpečnostně-technologického klastru a pracovníka Technické univerzity Ostrava, tím, co mladé lidi láká ke studiu oborů bezpečnosti.

„Dnešní doba je hektická, vše se zrychluje, zdokonalují se technologie a s tím přibývá i druhů nebezpečí, na které musíme umět dobře reagovat. Moravskoslezský kraj hned s několika odbornými středními školami a navíc s naprosto ojedinělou bezpečnostní fakultou vyprodukoval mnoho špičkových odborníků. A další budou nepochybně zapotřebí. To je důvod, proč jsme se rozhodli letos uspořádat Festival bezpečnosti v kampusu VŠB – Technické univerzity Ostrava. Mladé lidi dnes lákají adrenalinové aktivity. Jezdí na skialpech, slaňují skály, skáčou padákem, věnují se bojovým sportům. Když tyto své zájmy vhodně skloubí se zájmem o špičkové technologie, pak je pro ně studium oborů vztahujících se k bezpečnosti tou pravou volbou.“

Ivana Gračková
mediální zastoupení Festivalu bezpečnosti
736 281 733
ivanagrackova@email.cz

Posted in Nezařazené.