III. ročník Festivalu bezpečnosti 2019 – 30. 5. 2019

V rámci třetího ročníku Festivalu bezpečnosti proběhne cyklus seminářů „Současná bezpečnost“. Tento cyklus bude plný prezentací, diskuzí, networkingu, matchmakingu a předváděcích akcí a novinek v nejrůznějších oblastech bezpečnosti jako komplexní propagační kampaň klastru, která je realizována v rámci projektu „Rozvoj BTK“, č. projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_228/0014925, spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Podrobnosti a program naleznete ZDE.

Přihlásit se můžete ZDE.

II. ročník Festivalu bezpečnosti 2018 – 30. 5. 2018

PŘIHLÁŠENÍ NA KULATÝ STŮL

PROGRAM KULATÉHO STOLU

V rámci Festivalu bezpečnosti 2018 se koná dne 30. května 2018 od 9,00 hod. v sále Malého světa techniky U6 kulatý stůl s názvem „Současnost a budoucnost bezpečnosti Moravskoslezského kraje“, jehož záměrem je zhodnocení současného stavu bezpečnosti a vytyčení dalších cílů ke zlepšení bezpečnosti ve městě Ostrava a Moravskoslezském kraji. Přednášet a diskutovat budou představitelé státní správy a samosprávy, představitelé Armády ČR, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, Městské policie, Sboru dobrovolných hasičů, VŠB – TU Ostrava a zástupci dalších subjektů zabývající se bezpečností.

Program kulatého stolu:

8,30 – 9,00 hod. prezence účastníků

9,00 – 9,05 Mgr. Simona Guzdková, výkonná manažerka, BTKlastr: Zahájení a úvodní slovo pořadatele

I. blok – 9,05 – 10,50 hod.

moderátor:  Ing. Pavel Bartoš, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

9,05 – 9,20 Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor, Statutární město Ostrava: Moderní = bezpečná městská hromadná doprava

9,20 – 9,35 plk. Ing. Jaroslav Hrabec, ředitel, Krajské vojenské velitelství Ostrava: Vzdělávání v POKOS

9,35 – 9,50 plk. Ing. Antonín Řezníček, zástupce ředitele pro SKPV, Městské ředitelství POLICIE ČR Ostrava: Aktuální bezpečnostní problematika ve městě Ostrava

9,50 – 10,05 Ing. Aleš Toman, vedoucí úseku krizového a operačního řízení, Městská policie OSTRAVA: Spolupráce Městské policie Ostrava s hlavními složkami IZS

10,05 – 10,20 Ing. Pavel Bartoš, prezident, Sdružení pro rozvoj MSK: Průmyslový region Severní Moravy a Slezska ve světle iniciativ „RESTART“ a „Uhelné platformy“

10,20 – 10,50 diskuze k příspěvkům

10,50 – 11,00 přestávka na kávu

II. blok – 11,00 – 12,30 hod.

moderátor:  doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák, Bezpečnostně technologický klastr

11,00 – 11,15 plk. Ing. Miloš Střelka, náměstek pro prevenci a CNP, Hasičský záchranný sbor MSK: Propagace detekce požárů a nebezpečných plynů v Moravskoslezském kraji

11,15 – 11,30 Bc. Richard Dudek, náměstek starosty, SHČMS – Krajské sdružení hasičů MSK: Vzdělávání dobrovolných hasičů v rámci mezinárodní spolupráce

11,30 – 11,45 prof. Ing. Pavel Poledňák, Ph.D., VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava: Zvyšování bezpečnosti zásahové činnosti HZS

11,45 – 12,00 doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, děkan, Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava: Zvyšování připravenosti příslušníků HZS a členů krizových štábů na řešení mimořádných událostí

12,00 – 12,30 diskuze k příspěvkům a závěrečné shrnutí

12,30 – 13,00 oběd

venkovní část Festivalu bezpečnosti

 

I. ročník Festivalu bezpečnosti SECURITAS 21 – 9. 6. 2017

V rámci Festivalu bezpečnosti SECURITAS 21 se koná dne 9. června 2017 od 9,00 hod. kulatý stůl s názvem Současnost a budoucnost bezpečnosti Moravskoslezského kraje, jehož záměrem je zhodnocení současného stavu bezpečnosti a vytyčení dalších cílů ke zlepšení bezpečnosti v Moravskoslezském kraji.

Fotogalerie z akce[Best_Wordpress_Gallery id=“4″ gal_title=“kulaty-stul“]

Program kulatého stolu: 

9,00 – 9,30      prezence účastníků

9,30 – 9,40      zahájení a přivítání účastníků

9,40 – 10,40    vystoupení orgánů, institucí a firem v oblastech bezpečnosti

9,40 – 9,50      Pavel Bartoš – FITE, a. s.

9,50 – 10,10    Jaroslav Hrabec – Krajské vojenské velitelství Ostrava

10,10 – 10,20  Miloš Střelka – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

10,20 – 10,30  Jiří Pokorný – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, FBI

10,30 – 10,40 Dalimil Frič – OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!!

10,40 – 11,00  přestávka na kávu

11,00 – 12,00  představení BTKlastru, panelová diskuze, závěrečné shrnutí

12,00 – 13,00  oběd

13,00 – 18,00  venkovní expozice, ukázky a program pro odbornou i širokou veřejnost

Program ke stažení v pdf ZDE