TISKOVÁ ZPRÁVA – 17. 5. 2019

Na Festivalu bezpečnosti si děti zasoutěží v disciplínách prověřujících jejich znalosti i fyzickou zdatnost

Festival bezpečnosti, jehož třetí ročník se bude konat ve čtvrtek 30. května 2019 v areálu VŠB – Technické univerzity Ostrava, je určen nejen pro dospělé návštěvníky, ale podstatnou částí svého programu zejména pro děti a mládež.
„V dopoledních hodinách náš festival pravidelně zaplní především děti ze základních škol, ale i v odpoledních hodinách přicházejí za atraktivním programem děti s rodiči a prarodiči i mladí lidé, hledající inspiraci pro svá další studia. Aby se děti se zajímavou problematikou bezpečnosti seznamovaly s chutí a nadšením, připravují pro ně vystavovatelé a účastníci festivalu celou řadu napínavých soutěží, prověřujících jejich znalosti, dovednosti i fyzickou zdatnost,“ prozradila  organizátorka Festivalu bezpečnosti Simona Guzdková, výkonná manažerka Bezpečnostně technologického klastru, který je pořadatelem akce. Za své výkony se soutěžící samozřejmě dočkají odměny. Ceny do soutěží věnovala celá řada společností, mezi jinými například Residomo.

„Festival bezpečnosti podporujeme jako důležitou aktivitu v regionu mimo jiné i drobnými dárky do soutěží pro děti,“ potvrdila mluvčí firmy Kateřina Piechowicz.

Kvízy a znalostní soutěže na téma bezpečnosti a zdraví bude mít pro děti na svém stánku připravené Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, která návštěvníky festivalu také seznámí s programem Prevence či BeneFit Klubem, ale také jim třeba změří krevní tlak. Soutěž ve zdolávání požáru chystají dobrovolní hasiči z Ostravy-Zábřehu, kteří též předvedou ukázku požárního zásahu.
Vedle celodenních soutěží u stánků některých vystavovatelů čeká na předem přihlášené pětičlenné týmy z ostravských základních škol oficiální soutěž sestávající z celé řady disciplín.  Stanoviště pro branný závod chystá Armáda ČR, dobrovolní hasiči uspořádají štafetu v požárních disciplínách, Městská policie Ostrava zajišťuje laserovou střelnici, kde samozřejmě vyhraje družstvo, které nastřílí nejvíc bodů. Do přípravy soutěží se zapojují také Fakulta stavební VŠB-TUO a Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO. U jejich stanovišť si žáci prověří manuální zručnost a týmovou práci při stavbě tunelu či mostu a určitě se dobře pobaví při prolézání laserového bludiště. Spolu s firmou NAM system budou pro změnu vyhledávat zadané cíle v terénu pomocí GPS aplikace.
„Firma umístí v areálu univerzitního kampusu improvizované kešky, které budou soutěžící vyhledávat s využitím aplikace firmy NAM system a GPS souřadnic. Zvítězí družstvo, které jich v časovém limitu deseti minut najde nejvíce,“ vysvětlila Simona Guzdková.
Soutěžit se bude ve dvou věkových kategoriích pro děti z prvních a druhých stupňů základních škol. Ještě do 22. května mají možnost hlásit se pořadatelům poslední školní týmy. Přihlašovací formulář najdou na webu Festivalu bezpečnosti. Na festivalu se představí jednotlivé fakulty VŠB-TUO, takže hlavně středoškoláci budou mít možnost seznámit se s různými variantami studia problematiky bezpečnosti, která se prolíná všemi obory. Ovšem předvést se chtějí i střední školy specializované na bezpečnost. Studenti Střední odborné školy ochrany osob a majetku z Ostravy – Poruby budou prezentovat základní techniky bojových umění, které musí zvládat pro osobní a profesní sebeobranu.  Žáci a pedagogové Střední průmyslové školy z Hranic seznámí návštěvníky se svou novou technikou, ukážou, jak dokážou pracovat s lanem, s přenosnými hasicími přístroji nebo se džberovou stříkačkou, jak zvládnou uhasit požár nebo dokonce vyprostit osobu z havarovaného auta. „Do některých disciplín zapojíme i diváky,“ slíbil garant předmětů požární ochrany Vladimír Lon.
Festival bezpečnosti bude pro veřejnost přístupný po celý den od 9 do 17 hodin, především pro základní školy je určen dopolední čas do 13 hodin. Vstup je zdarma.

Že se festival zrodil právě v Ostravě, vítá primátor města Tomáš Macura: „Festival bezpečnosti je další mimořádnou akcí, kterou se může Ostrava pochlubit. Kde jinde by mohl vzniknout a kde jinde by se měl konat, než ve městě, kde je hned několik středních škol specializovaných na bezpečnost lidí a ochranu majetku, kde vznikla unikátní Fakulta bezpečnostního inženýrství, kde sídlí Hlavní báňská záchranná stanice, kde  v ojedinělé koordinaci fungují všechny složky Integrovaného záchranného systému a kde je jako součást restrukturalizace průmyslu mimořádný prostor pro rozvoj nových perspektivních oborů, mezi něž bezpečnost ve všech jejich podobách nepochybně patří.

TISKOVÁ ZPRÁVA – 7. 5. 2019

Dějištěm III. ročníku Festivalu bezpečnosti, který se již tradičně koná v Ostravě, bude Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO), která se letos stala spolu s Bezpečnostně technologickým klastrem pořadatelem akce. Přehlídka bezpečnostní složek, záchranářů, odborných škol i firem, zabývajících se bezpečností ve všech jejích podobách, se uskuteční ve čtvrtek 30. května od 9 do 17 hodin. Jednotlivé fakulty na festivalu předvedou zajímavé exponáty, které přestaví bezpečnost jako atraktivní a perspektivní obor studia. Situování Festivalu bezpečnosti do areálu univerzity oceňuje rektor VŠB-TUO Václav Snášel:
„Bereme to jako jedinečnou příležitost představit zajímavé obory, které mohou zájemci na naší univerzitě studovat. Samozřejmě si v souvislosti s pojmem bezpečnost představíme především záchranáře, hasiče, armádu, policii. Ale ochranu systému musíme zajišťovat také ve stavebnictví, v ekologii, v chemicko-technologických procesech, prolíná se téměř veškerou lidskou činností. Těším se, že naše fakulty předvedou na festivalu to nejlepší, co v tomto oboru mohou nabídnout.“
Velkým lákadlem festivalu bude nepochybně premiéra Laser Game Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO. Pro zájemce ji spolu se svými kolegy z katedry telekomunikační techniky připraví Martin Tomis. Napínavá hra jako z hvězdných válek zaujme děti i dospělé. „Naše sestava Laser Game slouží pro demonstraci technologií, které u nás mohou zájemci studovat. Obsahuje optické, rádiové i metalické přenosy informací. Dále telemetrii, elektroniku, elektrotechnologii, informatiku, mikropočítačovou techniku, a tak dále. Skládá se z notebooku s rozsáhlým ovládacím a statistickým SW s grafickým výstupem a Wi-Fi AP,“ vysvětlil Martin Tomis, který je autorem sofistikované hry. Klíčovou částí sestavy je sada vest a laserových pušek, které na katedře sami vyrobili. Pušky jsou doplněné o světelné a zvukové efekty a vibrační odezvu. Střílí se zcela bezpečným infračerveným, úzce směrovým paprskem, podobným, jako je u dálkového ovladače televize. „Informace a konfigurace mezi vestami a notebookem se přenáší přes Wi-Fi. Na festivalu sestavu rozšíříme o webkameru. Fotky účastníků s přezdívkami a tabulkou statistických výsledků pošleme na sociální sítě. Ukážeme návštěvníkům festivalu, a hlavně dětem a mládeži, že vyrobit si podobné zařízení z běžně dostupných komponent není nic složitého. Zároveň jim velmi atraktivním způsobem vysvětlíme jednoduché principy jednotlivých druhů komunikace,“ doplnil Martin Tomis. Sestavu chce katedra v budoucnu využívat k popularizaci studia. „Otevřené zařízení s viditelnými komponentami při známé hře lákavé pro všechny věkové kategorie jistě vzbudí zvědavost potencionálních budoucích studentů na dnech otevřených dveří, na dnech Vědy v ulicích, Noci vědců, a jiných prezentacích katedry. Chceme ho používat také při výjezdech katedry na náborové akce na středních školách,“ objasňuje Martin Tomis. Laserová hra se bude odehrávat v sále v posledním patře nové menzy.
Různé formy atraktivní i poučné podívané, sportovní i znalostní soutěže, či dynamické ukázky chystají nejen jednotlivé fakulty, ale i další účastníci festivalu. Vedle profesionálů nebudou ani letos na festivalu chybět ani dobrovolní hasiči. Tým z Ostravy-Zábřehu předvede ukázku požárního zásahu a pro děti připraví soutěž ve zdolávání požáru. Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje naučí zájemce používat automatizovaný externí defibrilátor, který je pro případ akutní potřeby k dispozici na mnoha veřejných místech, a seznámí je se základy resuscitace i aplikací různých imobilizačních pomůcek potřebných při fixaci zlomených kostí. „Možná se nikdy nedostanete do situace, kdy byste takové dovednosti uplatnili. Ale pokud ano, je dobré být připravený!“ připomněl Jiří Šigut, koordinátor vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje. Ve stánku záchranářů bude k vidění také sanitka se speciálním vybavením pro pacienty s vysoce nakažlivými nemocemi, zájemci si mohou zkusit speciální oblek používaný u nakažlivých chorob.
Na festival letos poprvé zavítá nezisková organizace Popálky, která se dlouhodobě zabývá následnou péčí o popálené pacienty a realizací preventivních programů ke snížení termických zranění. Přiveze svůj preventivní, mobilní stan, s nímž jezdí na outdoorové akce. „Jednu stěnu našeho stanu tvoří model obří kuchyně. Návštěvníci uvidí kuchyňskou linku očima tříletého dítěte. Další stěna je modelem železniční troleje. Dále jsou ve stanu znázorněny ostatní možné zdroje popálení i následná první pomoc. Se stanem jezdí naši zaměstnanci, kteří jsou sami popálení, takže dokážou odpovědět i na velmi zvídavé otázky účastníků,“ uvedla Jana Tlustá, koordinátorka projektů neziskové organizace Popálky.
Nad letošním festivalem bezpečnosti přijali záštitu primátor města Ostravy Tomáš Macura, poslanec Parlamentu ČR Pavel Růžička, a také senátor Zdeněk Nytra, který byl mimo jiné patnáct let ředitelem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. „Festivalu jsem se zúčastnil i loni. Byl jsem přítomen diskuzi u kulatého stolu na téma Současnost a budoucnost bezpečnosti MSK. Byla pro mě velmi inspirativní a přínosná; a soudě podle reakcí dalších účastníků zaujala i je. Hodně jsme se věnovali dopravě, ale v obecnějším formátu i bezpečnosti, civilní obraně a vzdělání. Na Festivalu bezpečnosti si ovšem také cením, že téma bezpečnosti otevírá velmi atraktivní formou školám a veřejnosti. Děti i dospělí návštěvníci se mohou seznámit s technikou složek Integrovaného záchranného systému a dozvědět se spoustu zajímavých informací spojených s bezpečností,“ řekl senátor Nytra.

FESTIVAL BEZPEČNOSTI 2019

FESTIVAL BEZPEČNOSTI 2019 se uskuteční ve čtvrtek 30. května 2019 v kampusu VŠB – TU Ostrava v Ostravě – Porubě.

Nenechte si jej ujít!!!

 

Prezentace z kulatého stolu

Níže vkládáme prezentace všech přednášejících, kteří přispěli příspěvkem na kulatém stole „Současnost a budoucnost bezpečnosti Moravskoslezkého kraje“:

úvodní prezentace

Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor, Statutární město Ostrava: Moderní = bezpečná městská hromadná doprava

plk. Ing. Jaroslav Hrabec, ředitel, Krajské vojenské velitelství Ostrava: Vzdělávání v POKOS

plk. Ing. Antonín Řezníček, zástupce ředitele pro SKPV, MŘ PČR Ostrava: Aktuální bezpečnostní problematika ve městě Ostrava

Ing. Aleš Toman, vedoucí úseku krizového a operačního řízení, Městská policie OSTRAVA: Spolupráce MPO s hlavními složkami IZS

Ing. Pavel Bartoš, prezident, Sdružení pro rozvoj MSK: Průmyslový region Severní Moravy a Slezska ve světle iniciativ „RESTART“ a „Uhelné platformy“

plk. Ing. Miloš Střelka, náměstek pro prevenci a CNP, HZS MSK: Propagace detekce požárů a nebezpečných plynů v Moravskoslezském kraji

Bc. Richard Dudek, náměstek starosty, SHČMS – KSH MSK: Vzdělávání dobrovolných hasičů v rámci mezinárodní spolupráce

prof. Ing. Pavel Poledňák, Ph.D., VŠB – TU Ostrava, FBI: Zvyšování bezpečnosti zásahové činnosti HZS

doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, děkan, VŠB – TU Ostrava, FBI: Zvyšování připravenosti příslušníků HZS a členů krizových štábů na řešení mimořádných událostí