Festival bezpečnosti 2020 se odkládá, výzkumné projekty zaměřené na bezpečnost pokračují

IV. ročník Festivalu bezpečnosti, původně plánovaný na letošní červen, se odkládá. Rozhodlo o tom vedení Bezpečnostně technologického klastru, který je pořadatelem této přehlídky bezpečnostních složek a technologií zvyšujících bezpečnost.

„Po třech úspěšných ročnících to nebylo jednoduché rozhodnutí, ale všechny bezpečnostní složky jsou aktuálně kvůli koronavirové epidemii pod obrovským tlakem a pracují s mimořádným nasazením. Letošní červen by proto nebyl vhodným termínem ani v případě, že už by skončila vládní opatření omezující konání akcí s větším počtem lidí,“ řekl prezident klastru Miloš Kvarčák.

Festival, na kterém se představují všechny složky záchranného systému, armáda ČR, firmy zabývající se bezpečností ve všech jejích podobách, ale také střední školy a fakulty univerzit zaměřené na bezpečnost, se v minulých letech konal v Dolní oblasti Vítkovice a v kampusu VŠB – Technické univerzity Ostrava. Zaměřoval se hlavně na mládež, nabízel program pro celé rodiny.
„V současnosti zvažujeme možnost přesunu termínu festivalu na podzim, kdy by se mohl stát i naším společným poděkováním všem těm, kteří pomáhali v boji proti pandemii. Snad se vše brzy vrátí do původních kolejí, děti půjdou v září do školy a budou moci náš festival hromadně navštívit jako v předchozích letech,“ uvedla Simona Guzdková, výkonná manažerka klastru.

Není to jediná akce klastru, jejíž termín se musí měnit. Odkládá se také konference Genetická toxikologie a prevence rakoviny, která se měla konat v květnu a kterou BT Klastr pravidelně pořádá pro Akademii věd ČR. Setkání vědců, kteří se zabývají dopady zevního prostředí na vznik rakoviny, by se také mohlo přesunout do podzimních měsíců, pokud bude situace příznivá.

Klastr aktuálně nabízí svým členům pomoc při získávání státních či lokálních dotací souvisejících s krizí vyvolanou pandemií onemocnění COVID – 19. Přestože přípravy festivalu v tuto chvíli ustaly, práce klastru na projektech, které jsou zaměřeny na výzkum a vývoj technologií zvyšujících bezpečnost v průmyslu i v našich každodenních životech, nadále pokračují. A v současné situaci získávají na významu.

Klastr, mezi jehož hlavní aktivity patří výzkum, vývoj a inovace, vzdělávání, fundraising a projektové poradenství, nyní ve spolupráci se svými partnery zahajuje vývoj inovativního polymeru. Výzkum se bude následně přesouvat do nové výzkumné a zkušební laboratoře BT Klastru, jejíž vybudování se připravuje v Novém Jičíně při speciální laboratoři firmy CZ testing institute, která je také členem klastru. Nový materiál najde uplatnění zejména v oblasti hromadných dopravních prostředků, jako jsou vlaky, metro, tramvaje, trolejbusy, autobusy, a také v letecké i námořní dopravě.

„V dopravních prostředcích jsou dnes výjimečně přísné požadavky na požární bezpečnost materiálů a na možnosti rychlé a bezpečné evakuace cestujících. V současné době je však na trhu jen malé množství vhodných materiálů, které jsou navíc velmi drahé a obtížně použitelné. Plasty jsou ze své podstaty hořlavé a málo odolné vůči vyšším teplotám, což z nich činí v případě požáru rizikový materiál. Naším cílem je vyvinout materiál s omezenou hořlavostí, nízkým vývojem a omezenou toxicitou kouře a pomalým šířením plamene. To vše při zachování správných mechanických parametrů materiálu a také samozřejmě optimální ceny pro výrobce,“ vysvětlil odborný garant projektu Daniel Kudláček ze společnosti CZ testing institute.

Nová laboratoř sjednotí výzkum a vývoj v oblasti bezpečných a požárně odolnějších materiálů, propojí výzkumnou a aplikační sféru a přispěje k zavedení nových poznatků do firemního sektoru.

Klastr v nouzovém stavu koordinoval také partnery nově podaného výzkumného projektu, jehož cílem je vytvoření systému monitorování pohybu příslušníků složek Integrovaného záchranného systému (IZS) při zásahu.

„Účelem systému je zprostředkovat a zlepšit vzájemnou informovanost. Kde se kdo ze zasahujících osob pohybuje, potřebuje vědět celý tým, který je na místě zásahu, i pracovníci velínu, a to hlavně ve vnitřních prostorách budov. Vylepšení systému umožní veliteli zásahu lepší koordinaci činností a sníží rizika související s pohybem v nebezpečných prostorách,“ objasnil Miloš Kvarčák, odborný garant připravovaného výzkumu a prezident klastru.

V září, pokud to epidemiologická situace dovolí, odstartuje klastr vzdělávací kurzy v bezpečnosti, ekonomice, jazycích či měkkých manažerských dovednostech. Už nyní v nich nabízí volná místa. Pro zaměstnance firem, které jsou, případně se stanou členy klastru, jsou kurzy zdarma a jejich obsah pořadatelé připravují na míru požadavkům firem.  Podrobnosti najdou zájemci na webových stránkách BT Klastru.

TISKOVÁ ZPRÁVA – 28. 5. 2019

Mladí horolezci na Festivalu bezpečnosti budou slaňovat z kruhovky

Program III. ročníku Festivalu bezpečnosti, který se již tradičně koná v Ostravě, bude letos mimořádně nabitý. Vedle jeho skalních účastníků, jako jsou hasiči, policisté, či záchranáři, se do poslední chvíle hlásili i další aktéři, kteří chtějí oslovit návštěvníky z řad žáků základních i středních škol, studentů univerzit i veřejnosti, zejména rodiny s dětmi.  Akce se bude konat už ve čtvrtek 30. května od 9 do 17 hodin a vstup na ni je zdarma. Jejím dějištěm bude poprvé areál VŠB – Technické univerzity Ostrava, jejíž jednotlivé fakulty také nabídnou řadu zajímavostí.
Jak bezpečně pracovat s tak nebezpečnými pomocníky, jako jsou rozbušky či roznětnice, a jak s jejich pomocí provádět trhací práce při stavbě tunelů a jiných podzemních konstrukcí, předvede Fakulta stavební.  V jejím stánku budou mít zájemci také příležitost postavit si model dřevěného mostu podle návrhu Leonarda da Vinciho, starého 500 let.
„Používáte při vaření chňapku, abyste se nespálili o zahřátý hrnec? Nejste jediní, kdo se chrání před velkým horkem. Takový hutník potřebuje hned několik ochranných pomůcek, když při výrobě železa či oceli pracuje s roztaveným kovem o teplotě až 1600 °C,“ prozradila Adéla Macháčková, proděkanka Fakulty materiálově-technologické, která se chystá ukázat kompletní hutnický oblek. Spolu s Bezpečnostně technologickým klastrem, který je organizátorem celého festivalu, předvede fakulta též vybavení, kterým se měří znečišťující látky v ovzduší. Jeho součástí je především měřící vůz a též vzducholoď, která ale může vzlétnout jen za příznivého počasí. Klastr spolupracuje s fakultou na projektu Airborder, jehož cílem je měřit a vyhodnocovat hodnoty polétavého prachu v ovzduší v závislosti na směru větru a určit zdroje znečištění ovzduší v příhraničí Moravskoslezského kraje a polského Slezského vojvodství. Přeshraniční znečišťování ovzduší odborníci ověřují společnými měřeními na obou stranách hranice. Výsledky pomohou identifikovat zdroje znečištění a stanovit tak konkrétní opatření, které zlepší životní prostředí. Hornicko-geologická fakulta pro změnu předvede Lutna průmyslový ventilátor vzduchu Master BL6800, který slouží pro přívod vzduchu v dolech, nebo měřicí přístroj vnitřního klimatu Testo 440, ale také termo kameru k zjišťování teploty povrchů. Milovníci akčních filmových scén, v nichž hrdina obratně překoná síť laserových paprsků, si přijdou na své na stánku Fakulty elektrotechniky a informatiky, která na festival připravuje laserové bludiště.
K významným účastníkům festivalu letos budou patřit zdravotní pojišťovny. Zajímavou nabídku bude mít pro návštěvníky Oborová zdravotní pojišťovna (OZP). Všem zájemcům bezplatně, a věříme, že i bez čekání, vyšetří podezřelá pigmentová znaménka. „Před začátkem opalovací sezóny je velmi důležité si nechat podezřelá znaménka vyšetřit. Případné záchyty jsou trojího typu. Pokud už u někoho specialisté diagnostikují problém, nejčastěji to je nezhoubný kožní útvar, který ale nepředstavuje přímé nebezpečí. Pak to jsou útvary, které je třeba sledovat. U necelých 1,5 procenta lidí, kteří na vyšetření k našim specialistům přijdou, ale s velkou pravděpodobností diagnostikujeme melanom. Všem hned na místě doporučíme, co by v tomto případě měli dělat,“ vysvětlila Nikola Janková, ředitelka ostravské pobočky OZP.
V péči o zdraví bude možné pokračovat u stánku Vojenské zdravotní pojišťovny, kde bude možnost nechat si změřit tlak. Pro děti budou mít pracovníci pojišťovny připraveny kvízy a znalostní soutěže na téma bezpečnosti a zdraví. Kdo se zapojí, může se těšit na malý dárek. U stánku Hasičské vzájemné pojišťovny si návštěvníci otestují, jaké to je býti hasičem či hasičkou. Připravena bude sportovní dráha s hasičskou tématikou, kterou budou muset soutěžící absolvovat se vším všudy, tedy v hasičské přilbě i hasičském kabátě! Nebudou chybět ani hadice a proudnice.
Jaký by to byl Festival bezpečnosti v Ostravě, kdy by na něm chyběli báňští záchranáři. Hlavní báňská záchranná stanice Ostrava vyšle na akci pětičlennou četu s jedním technikem a mechanikem dýchací techniky. Představí různé typy dýchacích přístrojů, indikační a detekční techniku, s jejíž pomocí hodnotí míru rizika výbušnosti či toxicity pracovního prostředí, i pracovní oděvy, ochraňující zasahující báňské záchranáře před tepelnými účinky případných explozivních projevů nahromaděných výbušných složek důlního ovzduší. Předvedou také prostředky záchranářské techniky určené pro vyprošťování zavalených osob, například zvedací vaky Zumro. K vidění bude i zásahová technika báňských záchranářů – potápěčů jako mobilní barokomora ve speciálním automobilu Unimog či monitorovací řiditelná ponorka Minirover. Součástí prezentace budou i technické prostředky pro zajištění odborné první pomoci v podzemí, třeba speciálně vybavené sanitní vozidlo.
Vůz Crafter, což je v podstatě kancelář na kolečkách, která slouží například pro lustraci a vyhodnocování registračních značek vozidel, a také vozidlo Kapsch pro výběr elektronického mýtného na dálnicích vystaví na Festivalu bezpečnosti v Ostravě Celní úřad pro Moravskoslezský kraj. Celníci přivezou také exempláře zabavených zvířat, která jsou chráněna Úmluvou o chráněných druzích zvířat, rostlin a výrobků z nich CITES, i padělky světoznámých ochranných značek. Chybět nebudou ani nezbytní pomocníci celníků, tedy speciálně cvičení psi.
Armáda České republiky bude prezentovat především výzbroj a výstroj svých aktivních záloh, vojáci se také ujmou několika soutěžních stanovišť pro děti s bojovou dráhou nebo roztahováním vozu Tatra 810.
Lahůdkou mezi ukázkami bude určitě slaňování z jedné budovy univerzitního kampusu v podání mladých horolezců z Horolezeckého oddílu VSK VŠB-TU Ostrava. „Nedílnou součástí bezpečného lezení na skalách a horách jsou dovednosti potřebné například pro záchranu zraněného kamaráda ze skalní stěny. Tytéž prostředky lze využít i pro nouzovou evakuaci budovy v případě požáru včetně záchrany člověka, který může být v bezvědomí či zraněn tak, že by nebyl schopen samostatného slanění. Na tyto možnosti chceme zaměřit své ukázky na festivalu,“ uvedl předseda oddílu Jeník Skapa. Oddíl k tomu použije špičková lana Tendon, která poskytne jejich výrobce Lanex Bolatice. Univerzitní oddíl je pátým nejstarším oddílem Českého horolezeckého svazu. Zabývá se výchovou nováčků i sportovním lezením na skalách či v horách.
Adrenalin v kombinaci s pokročilými technologiemi je podle doc. Dr. Ing. Miloše Kvarčáka, prezidenta pořádajícího Bezpečnostně-technologického klastru a pracovníka Technické univerzity Ostrava, tím, co mladé lidi láká ke studiu oborů bezpečnosti.

„Dnešní doba je hektická, vše se zrychluje, zdokonalují se technologie a s tím přibývá i druhů nebezpečí, na které musíme umět dobře reagovat. Moravskoslezský kraj hned s několika odbornými středními školami a navíc s naprosto ojedinělou bezpečnostní fakultou vyprodukoval mnoho špičkových odborníků. A další budou nepochybně zapotřebí. To je důvod, proč jsme se rozhodli letos uspořádat Festival bezpečnosti v kampusu VŠB – Technické univerzity Ostrava. Mladé lidi dnes lákají adrenalinové aktivity. Jezdí na skialpech, slaňují skály, skáčou padákem, věnují se bojovým sportům. Když tyto své zájmy vhodně skloubí se zájmem o špičkové technologie, pak je pro ně studium oborů vztahujících se k bezpečnosti tou pravou volbou.“

Ivana Gračková
mediální zastoupení Festivalu bezpečnosti
736 281 733
ivanagrackova@email.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA – 17. 5. 2019

Na Festivalu bezpečnosti si děti zasoutěží v disciplínách prověřujících jejich znalosti i fyzickou zdatnost

Festival bezpečnosti, jehož třetí ročník se bude konat ve čtvrtek 30. května 2019 v areálu VŠB – Technické univerzity Ostrava, je určen nejen pro dospělé návštěvníky, ale podstatnou částí svého programu zejména pro děti a mládež.
„V dopoledních hodinách náš festival pravidelně zaplní především děti ze základních škol, ale i v odpoledních hodinách přicházejí za atraktivním programem děti s rodiči a prarodiči i mladí lidé, hledající inspiraci pro svá další studia. Aby se děti se zajímavou problematikou bezpečnosti seznamovaly s chutí a nadšením, připravují pro ně vystavovatelé a účastníci festivalu celou řadu napínavých soutěží, prověřujících jejich znalosti, dovednosti i fyzickou zdatnost,“ prozradila  organizátorka Festivalu bezpečnosti Simona Guzdková, výkonná manažerka Bezpečnostně technologického klastru, který je pořadatelem akce. Za své výkony se soutěžící samozřejmě dočkají odměny. Ceny do soutěží věnovala celá řada společností, mezi jinými například Residomo.

„Festival bezpečnosti podporujeme jako důležitou aktivitu v regionu mimo jiné i drobnými dárky do soutěží pro děti,“ potvrdila mluvčí firmy Kateřina Piechowicz.

Kvízy a znalostní soutěže na téma bezpečnosti a zdraví bude mít pro děti na svém stánku připravené Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, která návštěvníky festivalu také seznámí s programem Prevence či BeneFit Klubem, ale také jim třeba změří krevní tlak. Soutěž ve zdolávání požáru chystají dobrovolní hasiči z Ostravy-Zábřehu, kteří též předvedou ukázku požárního zásahu.
Vedle celodenních soutěží u stánků některých vystavovatelů čeká na předem přihlášené pětičlenné týmy z ostravských základních škol oficiální soutěž sestávající z celé řady disciplín.  Stanoviště pro branný závod chystá Armáda ČR, dobrovolní hasiči uspořádají štafetu v požárních disciplínách, Městská policie Ostrava zajišťuje laserovou střelnici, kde samozřejmě vyhraje družstvo, které nastřílí nejvíc bodů. Do přípravy soutěží se zapojují také Fakulta stavební VŠB-TUO a Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO. U jejich stanovišť si žáci prověří manuální zručnost a týmovou práci při stavbě tunelu či mostu a určitě se dobře pobaví při prolézání laserového bludiště. Spolu s firmou NAM system budou pro změnu vyhledávat zadané cíle v terénu pomocí GPS aplikace.
„Firma umístí v areálu univerzitního kampusu improvizované kešky, které budou soutěžící vyhledávat s využitím aplikace firmy NAM system a GPS souřadnic. Zvítězí družstvo, které jich v časovém limitu deseti minut najde nejvíce,“ vysvětlila Simona Guzdková.
Soutěžit se bude ve dvou věkových kategoriích pro děti z prvních a druhých stupňů základních škol. Ještě do 22. května mají možnost hlásit se pořadatelům poslední školní týmy. Přihlašovací formulář najdou na webu Festivalu bezpečnosti. Na festivalu se představí jednotlivé fakulty VŠB-TUO, takže hlavně středoškoláci budou mít možnost seznámit se s různými variantami studia problematiky bezpečnosti, která se prolíná všemi obory. Ovšem předvést se chtějí i střední školy specializované na bezpečnost. Studenti Střední odborné školy ochrany osob a majetku z Ostravy – Poruby budou prezentovat základní techniky bojových umění, které musí zvládat pro osobní a profesní sebeobranu.  Žáci a pedagogové Střední průmyslové školy z Hranic seznámí návštěvníky se svou novou technikou, ukážou, jak dokážou pracovat s lanem, s přenosnými hasicími přístroji nebo se džberovou stříkačkou, jak zvládnou uhasit požár nebo dokonce vyprostit osobu z havarovaného auta. „Do některých disciplín zapojíme i diváky,“ slíbil garant předmětů požární ochrany Vladimír Lon.
Festival bezpečnosti bude pro veřejnost přístupný po celý den od 9 do 17 hodin, především pro základní školy je určen dopolední čas do 13 hodin. Vstup je zdarma.

Že se festival zrodil právě v Ostravě, vítá primátor města Tomáš Macura: „Festival bezpečnosti je další mimořádnou akcí, kterou se může Ostrava pochlubit. Kde jinde by mohl vzniknout a kde jinde by se měl konat, než ve městě, kde je hned několik středních škol specializovaných na bezpečnost lidí a ochranu majetku, kde vznikla unikátní Fakulta bezpečnostního inženýrství, kde sídlí Hlavní báňská záchranná stanice, kde  v ojedinělé koordinaci fungují všechny složky Integrovaného záchranného systému a kde je jako součást restrukturalizace průmyslu mimořádný prostor pro rozvoj nových perspektivních oborů, mezi něž bezpečnost ve všech jejich podobách nepochybně patří.

TISKOVÁ ZPRÁVA – 7. 5. 2019

Dějištěm III. ročníku Festivalu bezpečnosti, který se již tradičně koná v Ostravě, bude Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO), která se letos stala spolu s Bezpečnostně technologickým klastrem pořadatelem akce. Přehlídka bezpečnostní složek, záchranářů, odborných škol i firem, zabývajících se bezpečností ve všech jejích podobách, se uskuteční ve čtvrtek 30. května od 9 do 17 hodin. Jednotlivé fakulty na festivalu předvedou zajímavé exponáty, které přestaví bezpečnost jako atraktivní a perspektivní obor studia. Situování Festivalu bezpečnosti do areálu univerzity oceňuje rektor VŠB-TUO Václav Snášel:
„Bereme to jako jedinečnou příležitost představit zajímavé obory, které mohou zájemci na naší univerzitě studovat. Samozřejmě si v souvislosti s pojmem bezpečnost představíme především záchranáře, hasiče, armádu, policii. Ale ochranu systému musíme zajišťovat také ve stavebnictví, v ekologii, v chemicko-technologických procesech, prolíná se téměř veškerou lidskou činností. Těším se, že naše fakulty předvedou na festivalu to nejlepší, co v tomto oboru mohou nabídnout.“
Velkým lákadlem festivalu bude nepochybně premiéra Laser Game Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO. Pro zájemce ji spolu se svými kolegy z katedry telekomunikační techniky připraví Martin Tomis. Napínavá hra jako z hvězdných válek zaujme děti i dospělé. „Naše sestava Laser Game slouží pro demonstraci technologií, které u nás mohou zájemci studovat. Obsahuje optické, rádiové i metalické přenosy informací. Dále telemetrii, elektroniku, elektrotechnologii, informatiku, mikropočítačovou techniku, a tak dále. Skládá se z notebooku s rozsáhlým ovládacím a statistickým SW s grafickým výstupem a Wi-Fi AP,“ vysvětlil Martin Tomis, který je autorem sofistikované hry. Klíčovou částí sestavy je sada vest a laserových pušek, které na katedře sami vyrobili. Pušky jsou doplněné o světelné a zvukové efekty a vibrační odezvu. Střílí se zcela bezpečným infračerveným, úzce směrovým paprskem, podobným, jako je u dálkového ovladače televize. „Informace a konfigurace mezi vestami a notebookem se přenáší přes Wi-Fi. Na festivalu sestavu rozšíříme o webkameru. Fotky účastníků s přezdívkami a tabulkou statistických výsledků pošleme na sociální sítě. Ukážeme návštěvníkům festivalu, a hlavně dětem a mládeži, že vyrobit si podobné zařízení z běžně dostupných komponent není nic složitého. Zároveň jim velmi atraktivním způsobem vysvětlíme jednoduché principy jednotlivých druhů komunikace,“ doplnil Martin Tomis. Sestavu chce katedra v budoucnu využívat k popularizaci studia. „Otevřené zařízení s viditelnými komponentami při známé hře lákavé pro všechny věkové kategorie jistě vzbudí zvědavost potencionálních budoucích studentů na dnech otevřených dveří, na dnech Vědy v ulicích, Noci vědců, a jiných prezentacích katedry. Chceme ho používat také při výjezdech katedry na náborové akce na středních školách,“ objasňuje Martin Tomis. Laserová hra se bude odehrávat v sále v posledním patře nové menzy.
Různé formy atraktivní i poučné podívané, sportovní i znalostní soutěže, či dynamické ukázky chystají nejen jednotlivé fakulty, ale i další účastníci festivalu. Vedle profesionálů nebudou ani letos na festivalu chybět ani dobrovolní hasiči. Tým z Ostravy-Zábřehu předvede ukázku požárního zásahu a pro děti připraví soutěž ve zdolávání požáru. Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje naučí zájemce používat automatizovaný externí defibrilátor, který je pro případ akutní potřeby k dispozici na mnoha veřejných místech, a seznámí je se základy resuscitace i aplikací různých imobilizačních pomůcek potřebných při fixaci zlomených kostí. „Možná se nikdy nedostanete do situace, kdy byste takové dovednosti uplatnili. Ale pokud ano, je dobré být připravený!“ připomněl Jiří Šigut, koordinátor vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje. Ve stánku záchranářů bude k vidění také sanitka se speciálním vybavením pro pacienty s vysoce nakažlivými nemocemi, zájemci si mohou zkusit speciální oblek používaný u nakažlivých chorob.
Na festival letos poprvé zavítá nezisková organizace Popálky, která se dlouhodobě zabývá následnou péčí o popálené pacienty a realizací preventivních programů ke snížení termických zranění. Přiveze svůj preventivní, mobilní stan, s nímž jezdí na outdoorové akce. „Jednu stěnu našeho stanu tvoří model obří kuchyně. Návštěvníci uvidí kuchyňskou linku očima tříletého dítěte. Další stěna je modelem železniční troleje. Dále jsou ve stanu znázorněny ostatní možné zdroje popálení i následná první pomoc. Se stanem jezdí naši zaměstnanci, kteří jsou sami popálení, takže dokážou odpovědět i na velmi zvídavé otázky účastníků,“ uvedla Jana Tlustá, koordinátorka projektů neziskové organizace Popálky.
Nad letošním festivalem bezpečnosti přijali záštitu primátor města Ostravy Tomáš Macura, poslanec Parlamentu ČR Pavel Růžička, a také senátor Zdeněk Nytra, který byl mimo jiné patnáct let ředitelem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. „Festivalu jsem se zúčastnil i loni. Byl jsem přítomen diskuzi u kulatého stolu na téma Současnost a budoucnost bezpečnosti MSK. Byla pro mě velmi inspirativní a přínosná; a soudě podle reakcí dalších účastníků zaujala i je. Hodně jsme se věnovali dopravě, ale v obecnějším formátu i bezpečnosti, civilní obraně a vzdělání. Na Festivalu bezpečnosti si ovšem také cením, že téma bezpečnosti otevírá velmi atraktivní formou školám a veřejnosti. Děti i dospělí návštěvníci se mohou seznámit s technikou složek Integrovaného záchranného systému a dozvědět se spoustu zajímavých informací spojených s bezpečností,“ řekl senátor Nytra.