PŘIHLÁŠENÍ PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY

LETÁK – ZŠ

LETÁK – SŠ

III. ročník Festivalu bezpečnosti – 30. 5. 2019

Festival bezpečnosti je akce, na které se již třetím rokem můžete cítit maximálně bezpečně. Seznámíte se s prací záchranných složek, ale i s činností dalších zapojených účastníků. Pro veřejnost a školní kolektivy je zde jedinečná možnost návštěvy stánků zapojených účastníků a edukace v nejrůznějších oblastech bezpečnosti.

Vstup pro veřejnost je zdarma! V příjemných prostorách kampusu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava můžete zažít den plný bezpečí pro celou rodinu – pro děti, studenty, dospělé i dříve narozené.

Pro letošní ročník jsme připravili rovněž soutěže pro školní kolektivy – 12 pětičlenných družstev (6 družstev I. stupně ZŠ a 6 družstev II. stupně ZŠ). Žáci z ostravských základních škol se mohou zúčastnit oficiální soutěže sestávající z celé řady disciplín.  Armáda ČR připraví stanoviště pro branný závod, dobrovolní hasiči uspořádají štafetu v požárních disciplínách, Městská policie Ostrava zajišťuje laserovou střelnici, kde samozřejmě vyhraje družstvo, které nastřílí nejvíc bodů. Do přípravy soutěží se zapojují také Fakulta stavební VŠB-TUO a Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO. U jejich stanovišť si žáci prověří manuální zručnost a týmovou práci při stavbě tunelu či mostu a určitě se dobře pobaví při prolézání laserového bludiště. Spolu s firmou NAM system budou pro změnu vyhledávat zadané cíle (kešky) v terénu pomocí GPS aplikace.

Na své si přijdou však i žáci, kteří do soutěžních družstev vybráni nebudou. Kromě toho, že mohou fandit spolužákům, mají možnost se u každého stánku zapojit do individuálních aktivit účastníků Festivalu, poučit se a obdržet i nějakou drobnou odměnu. Po celý den bude k dispozici bude také laser game Fakulty elektroniky a informatiky, což je hra podobná paintballu. Pro středoškoláky může být pak Festival zajímavý také tím, že se mohou seznámit s možnostmi studia na VŠB – TUO. Prezentovat své zajímavé projekty budou téměř všechny fakulty.

Soutěže jsou do 13,00 hod. vyhrazeny pro soutěžní týmy ZŠ, od 13,00 hod. jsou pak volně přístupné středoškolákům a veřejnosti.

Konkrétní aktualizované informace ke III. ročníku naleznete ZDE.

II. ročník Festivalu bezpečnosti – 30. 5. 2018

Festival bezpečnosti 2018 je jedinečná akce, která prezentuje bezpečnost ve městě Ostrava a Moravskoslezském kraji komplexně.

Vstup pro veřejnost je zdarma! V atraktivním prostředí Dolní oblasti Vítkovice máte možnost zažít den plný bezpečí pro celou rodinu – pro děti, studenty, dospělé i dříve narozené.

Seznámíte se s nejnovější technikou POLICIE ČR, Městské policie Ostrava, Hasičského záchranného sboru, Hlavní báňské záchranné stanice, uvidíte specializovanou sanitku Zdravotnické záchranné služby určenou pro mimořádné události a další techniku, výzbroj a výstroj složek IZS. Armáda České republiky vás informuje o současných bezpečnostních výzvách a možnostech zapojení se do obrany ČR. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Hasičská vzájemná pojišťovna vás poučí o rizicích požárů a jiných nepředvídaných událostí. Můžete vidět i expozice Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Střední odborná škola ochrany osob a majetku a Střední průmyslová škola Hranice vás informují o nutnosti a potřebnosti vzdělávání v bezpečnosti a technických oborech obecně.

V průběhu festivalu budou probíhat rovněž ukázky práce hasičů, policistů a dalších aktérů bezpečnosti:

  • ukázka výcviku služebních psů – kynologové Městské policie Ostrava
  • ukázka sebeobrany – studenti Střední odborné školy ochrany osob a majetku Ostrava
  • ukázka záchrany z výšky – hasiči (lezci) z Hasičského záchranného sboru Ostrava – Poruba
  • ukázka letu dronu a jeho využití v bezpečnosti – Robert Ščepko, MICROAIR s. r. o.
  • ukázka hasičského zásahu – SHČMS – KSH MSK (dobrovolní hasiči Ostrava – Zábřeh)

HARMONOGRAM DYNAMICKÝCH UKÁZEK

Účastníci festivalu: Armáda ČR – KVV OstravaHasičská vzájemná pojišťovna, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, OKD, HBZS Ostrava, a. s., Městská policie Ostrava, MICROAIR s. r. o., POLICIE České republiky, SHČMS – Krajské sdružení hasičů MSK, Střední odborná škola ochrany osob a majetku, Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského krajeFakulta bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava, Střední průmyslová škola Hranice, Lékařská fakulta Ostravské univerzity