III. ročník Festivalu bezpečnosti – 30. 5. 2019

Festival bezpečnosti je jedinečná akce, která prezentuje bezpečnost ve městě Ostrava a Moravskoslezském kraji komplexně.

Vstup pro veřejnost je zdarma! V příjemných prostorách kampusu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava můžete zažít den plný bezpečí pro celou rodinu – pro děti, studenty, dospělé i dříve narozené.

Konkrétní program a seznam účastníků festivalu v roce 2019 bude brzy zveřejněn.

II. ročník Festivalu bezpečnosti – 30. 5. 2018

Festival bezpečnosti 2018 je jedinečná akce, která prezentuje bezpečnost ve městě Ostrava a Moravskoslezském kraji komplexně.

Vstup pro veřejnost je zdarma! V atraktivním prostředí Dolní oblasti Vítkovice máte možnost zažít den plný bezpečí pro celou rodinu – pro děti, studenty, dospělé i dříve narozené.

Seznámíte se s nejnovější technikou POLICIE ČR, Městské policie Ostrava, Hasičského záchranného sboru, Hlavní báňské záchranné stanice, uvidíte specializovanou sanitku Zdravotnické záchranné služby určenou pro mimořádné události a další techniku, výzbroj a výstroj složek IZS. Armáda České republiky vás informuje o současných bezpečnostních výzvách a možnostech zapojení se do obrany ČR. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Hasičská vzájemná pojišťovna vás poučí o rizicích požárů a jiných nepředvídaných událostí. Můžete vidět i expozice Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Střední odborná škola ochrany osob a majetku a Střední průmyslová škola Hranice vás informují o nutnosti a potřebnosti vzdělávání v bezpečnosti a technických oborech obecně.

V průběhu festivalu budou probíhat rovněž ukázky práce hasičů, policistů a dalších aktérů bezpečnosti:

  • ukázka výcviku služebních psů – kynologové Městské policie Ostrava
  • ukázka sebeobrany – studenti Střední odborné školy ochrany osob a majetku Ostrava
  • ukázka záchrany z výšky – hasiči (lezci) z Hasičského záchranného sboru Ostrava – Poruba
  • ukázka letu dronu a jeho využití v bezpečnosti – Robert Ščepko, MICROAIR s. r. o.
  • ukázka hasičského zásahu – SHČMS – KSH MSK (dobrovolní hasiči Ostrava – Zábřeh)

HARMONOGRAM DYNAMICKÝCH UKÁZEK

Účastníci festivalu: Armáda ČR – KVV OstravaHasičská vzájemná pojišťovna, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, OKD, HBZS Ostrava, a. s., Městská policie Ostrava, MICROAIR s. r. o., POLICIE České republiky, SHČMS – Krajské sdružení hasičů MSK, Střední odborná škola ochrany osob a majetku, Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského krajeFakulta bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava, Střední průmyslová škola Hranice, Lékařská fakulta Ostravské univerzity