Festival bezpečnosti 2020 se odkládá, výzkumné projekty zaměřené na bezpečnost pokračují

IV. ročník Festivalu bezpečnosti, původně plánovaný na letošní červen, se odkládá. Rozhodlo o tom vedení Bezpečnostně technologického klastru, který je pořadatelem této přehlídky bezpečnostních složek a technologií zvyšujících bezpečnost.

„Po třech úspěšných ročnících to nebylo jednoduché rozhodnutí, ale všechny bezpečnostní složky jsou aktuálně kvůli koronavirové epidemii pod obrovským tlakem a pracují s mimořádným nasazením. Letošní červen by proto nebyl vhodným termínem ani v případě, že už by skončila vládní opatření omezující konání akcí s větším počtem lidí,“ řekl prezident klastru Miloš Kvarčák.

Festival, na kterém se představují všechny složky záchranného systému, armáda ČR, firmy zabývající se bezpečností ve všech jejích podobách, ale také střední školy a fakulty univerzit zaměřené na bezpečnost, se v minulých letech konal v Dolní oblasti Vítkovice a v kampusu VŠB – Technické univerzity Ostrava. Zaměřoval se hlavně na mládež, nabízel program pro celé rodiny.
„V současnosti zvažujeme možnost přesunu termínu festivalu na podzim, kdy by se mohl stát i naším společným poděkováním všem těm, kteří pomáhali v boji proti pandemii. Snad se vše brzy vrátí do původních kolejí, děti půjdou v září do školy a budou moci náš festival hromadně navštívit jako v předchozích letech,“ uvedla Simona Guzdková, výkonná manažerka klastru.

Není to jediná akce klastru, jejíž termín se musí měnit. Odkládá se také konference Genetická toxikologie a prevence rakoviny, která se měla konat v květnu a kterou BT Klastr pravidelně pořádá pro Akademii věd ČR. Setkání vědců, kteří se zabývají dopady zevního prostředí na vznik rakoviny, by se také mohlo přesunout do podzimních měsíců, pokud bude situace příznivá.

Klastr aktuálně nabízí svým členům pomoc při získávání státních či lokálních dotací souvisejících s krizí vyvolanou pandemií onemocnění COVID – 19. Přestože přípravy festivalu v tuto chvíli ustaly, práce klastru na projektech, které jsou zaměřeny na výzkum a vývoj technologií zvyšujících bezpečnost v průmyslu i v našich každodenních životech, nadále pokračují. A v současné situaci získávají na významu.

Klastr, mezi jehož hlavní aktivity patří výzkum, vývoj a inovace, vzdělávání, fundraising a projektové poradenství, nyní ve spolupráci se svými partnery zahajuje vývoj inovativního polymeru. Výzkum se bude následně přesouvat do nové výzkumné a zkušební laboratoře BT Klastru, jejíž vybudování se připravuje v Novém Jičíně při speciální laboratoři firmy CZ testing institute, která je také členem klastru. Nový materiál najde uplatnění zejména v oblasti hromadných dopravních prostředků, jako jsou vlaky, metro, tramvaje, trolejbusy, autobusy, a také v letecké i námořní dopravě.

„V dopravních prostředcích jsou dnes výjimečně přísné požadavky na požární bezpečnost materiálů a na možnosti rychlé a bezpečné evakuace cestujících. V současné době je však na trhu jen malé množství vhodných materiálů, které jsou navíc velmi drahé a obtížně použitelné. Plasty jsou ze své podstaty hořlavé a málo odolné vůči vyšším teplotám, což z nich činí v případě požáru rizikový materiál. Naším cílem je vyvinout materiál s omezenou hořlavostí, nízkým vývojem a omezenou toxicitou kouře a pomalým šířením plamene. To vše při zachování správných mechanických parametrů materiálu a také samozřejmě optimální ceny pro výrobce,“ vysvětlil odborný garant projektu Daniel Kudláček ze společnosti CZ testing institute.

Nová laboratoř sjednotí výzkum a vývoj v oblasti bezpečných a požárně odolnějších materiálů, propojí výzkumnou a aplikační sféru a přispěje k zavedení nových poznatků do firemního sektoru.

Klastr v nouzovém stavu koordinoval také partnery nově podaného výzkumného projektu, jehož cílem je vytvoření systému monitorování pohybu příslušníků složek Integrovaného záchranného systému (IZS) při zásahu.

„Účelem systému je zprostředkovat a zlepšit vzájemnou informovanost. Kde se kdo ze zasahujících osob pohybuje, potřebuje vědět celý tým, který je na místě zásahu, i pracovníci velínu, a to hlavně ve vnitřních prostorách budov. Vylepšení systému umožní veliteli zásahu lepší koordinaci činností a sníží rizika související s pohybem v nebezpečných prostorách,“ objasnil Miloš Kvarčák, odborný garant připravovaného výzkumu a prezident klastru.

V září, pokud to epidemiologická situace dovolí, odstartuje klastr vzdělávací kurzy v bezpečnosti, ekonomice, jazycích či měkkých manažerských dovednostech. Už nyní v nich nabízí volná místa. Pro zaměstnance firem, které jsou, případně se stanou členy klastru, jsou kurzy zdarma a jejich obsah pořadatelé připravují na míru požadavkům firem.  Podrobnosti najdou zájemci na webových stránkách BT Klastru.