Festival bezpečnosti je akcí zaměřenou na posílení bezpečnosti ve městě Ostrava a Moravskoslezském kraji v různých oblastech a životních situacích, kterých se bezpečnost dotýká. Festival pořádá Bezpečnostně technologický klastr, z. s. se zapojením dalších partnerů, zejména orgánů samosprávy, Integrovaného záchranného systému, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Záštitu nad konáním festivalu pro rok 2019 převzali rektor VŠB-TUO prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., senátor Parlamentu ČR Ing. Zdeněk Nytra, senátor Parlamentu ČR doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc., poslanec Parlamentu ČR Ing. Pavel Růžička, hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. a primátor statutárního města Ostrava Ing. Tomáš Macura, MBA.

Cílem festivalu je spojení zájmu odborné a laické veřejnosti o oblasti bezpečnosti – safety, security, ekologie, vzdělávání a výzkum a vývoj. Festival si klade za cíl informovat o důležitosti bezpečnosti širokou veřejnost a děti a mládež různých věkových skupin a demonstrativní formou tak posílit potřebu bezpečnosti v životě každého člověka.

Festival bezpečnosti se konal již dvakrát v Dolních Vítkovicích a to v roce 2017 a 2018. Letošní III. ročník festivalu se bude konat v kampusu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava v Ostravě – Porubě. Návštěvníci budou mít opět možnost seznámit se s prací profesionálů Integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje, Armády ČR, Městské policie Ostrava, Hlavní báňské záchranné stanice a dalších subjektů zabývajících se bezpečností.

Společnou myšlenkou obou akcí je propojit zájem samosprávy, státních institucí, neziskových organizací, firem a široké veřejnosti o oblasti bezpečnosti a v neposlední řadě také propagace kraje a města jako bezpečného místa k životu.

Termín konání: 30. května 2019 od 9 do 17 hod.

Místo:  areál Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava