Festival bezpečnosti je akcí zaměřenou na posílení bezpečnosti v Moravskoslezském kraji a to v různých oblastech a životních situacích, kterých se bezpečnost dotýká. Festival pořádá Bezpečnostně technologický klastr, z. s. se zapojením dalších partnerů, zejména orgánů samosprávy, Integrovaného záchranného systému, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Záštitu nad konáním festivalu v minulosti převzal například zmocněnec vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., primátor statutárního města Ostrava Ing. Tomáš Macura, MBA a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje.

Cílem festivalu je spojení zájmu odborné a laické veřejnosti o oblasti bezpečnosti – safety, security, ekologie, vzdělávání a výzkum a vývoj. Festival si klade za cíl informovat o důležitosti bezpečnosti širokou veřejnost a děti a mládež různých věkových skupin a demonstrativní formou tak posílit potřebu bezpečnosti v životě každého člověka.

Festival bezpečnosti se konal již dvakrát v Dolních Vítkovicích a to v roce 2017 a 2018. Letošní III. ročník festivalu se bude konat v kampusu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava v Ostravě – Porubě. Návštěvníci budou mít opět možnost seznámit se s prací profesionálů Integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje, Armády ČR, Městské policie Ostrava, Hlavní báňské záchranné stanice a dalších subjektů zabývajících se bezpečností.

Společnou myšlenkou obou akcí je propojit zájem samosprávy, státních institucí, neziskových organizací, firem a široké veřejnosti o oblasti bezpečnosti a v neposlední řadě také propagace kraje a města jako bezpečného místa k životu.

Termín konání: 30. května 2019 od 9 do 16 hod.

Místo:  areál Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava