Festival bezpečnosti 2018 je akcí zaměřenou na posílení bezpečnosti v Moravskoslezském kraji a to v různých oblastech a životních situacích, kterých se bezpečnost dotýká. Festival pořádá Bezpečnostně technologický klastr, z. s. v rámci projektu „Zefektivnění činnosti klastru v oblasti spolupráce a jeho řízení“ z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Záštitu nad festivalem převzal zmocněnec vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., primátor statutárního města Ostrava Ing. Tomáš Macura, MBA a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje.

Cílem festivalu je spojení zájmu odborné a laické veřejnosti o oblasti bezpečnosti – safety, security, ekologie, vzdělávání a výzkum a vývoj. Festival si klade za cíl informovat o důležitosti bezpečnosti širokou veřejnost a děti a mládež různých věkových skupin a demonstrativní formou tak posílit potřebu bezpečnosti v životě každého člověka.

Festival bezpečnosti 2018 je rozdělen do dvou částí, přičemž v dopoledních hodinách proběhne v sále malého světa techniky U6 v Dolní oblasti Vítkovice kulatý stůl s názvem „Současnost a budoucnost bezpečnosti Moravskoslezského kraje“. Současně s tímto od 9,00 do 18,00 hod. bude v prostoru před multifunkční aulou GONG probíhat venkovní část festivalu určená pro základní školy, střední školy i širokou veřejnost. Návštěvníci budou mít možnost seznámit se s prací profesionálů Integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje, Armády ČR, Městské policie Ostrava, Hlavní báňské záchranné stanice a dalších subjektů zabývajících se bezpečností.

Společnou myšlenkou obou akcí je propojit zájem samosprávy, státních institucí, neziskových organizací, firem a široké veřejnosti o oblasti bezpečnosti a v neposlední řadě také propagace kraje a města jako bezpečného místa k životu.

Termín konání: 30. května 2018 od 9,00 hod.

Místo: Dolní oblast Vítkovice (před aulou GONG), Ostrava, Česká republika