TISKOVÁ ZPRÁVA – 17. 5. 2019

Na Festivalu bezpečnosti si děti zasoutěží v disciplínách prověřujících jejich znalosti i fyzickou zdatnost

Festival bezpečnosti, jehož třetí ročník se bude konat ve čtvrtek 30. května 2019 v areálu VŠB – Technické univerzity Ostrava, je určen nejen pro dospělé návštěvníky, ale podstatnou částí svého programu zejména pro děti a mládež.
„V dopoledních hodinách náš festival pravidelně zaplní především děti ze základních škol, ale i v odpoledních hodinách přicházejí za atraktivním programem děti s rodiči a prarodiči i mladí lidé, hledající inspiraci pro svá další studia. Aby se děti se zajímavou problematikou bezpečnosti seznamovaly s chutí a nadšením, připravují pro ně vystavovatelé a účastníci festivalu celou řadu napínavých soutěží, prověřujících jejich znalosti, dovednosti i fyzickou zdatnost,“ prozradila  organizátorka Festivalu bezpečnosti Simona Guzdková, výkonná manažerka Bezpečnostně technologického klastru, který je pořadatelem akce. Za své výkony se soutěžící samozřejmě dočkají odměny. Ceny do soutěží věnovala celá řada společností, mezi jinými například Residomo.

„Festival bezpečnosti podporujeme jako důležitou aktivitu v regionu mimo jiné i drobnými dárky do soutěží pro děti,“ potvrdila mluvčí firmy Kateřina Piechowicz.

Kvízy a znalostní soutěže na téma bezpečnosti a zdraví bude mít pro děti na svém stánku připravené Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, která návštěvníky festivalu také seznámí s programem Prevence či BeneFit Klubem, ale také jim třeba změří krevní tlak. Soutěž ve zdolávání požáru chystají dobrovolní hasiči z Ostravy-Zábřehu, kteří též předvedou ukázku požárního zásahu.
Vedle celodenních soutěží u stánků některých vystavovatelů čeká na předem přihlášené pětičlenné týmy z ostravských základních škol oficiální soutěž sestávající z celé řady disciplín.  Stanoviště pro branný závod chystá Armáda ČR, dobrovolní hasiči uspořádají štafetu v požárních disciplínách, Městská policie Ostrava zajišťuje laserovou střelnici, kde samozřejmě vyhraje družstvo, které nastřílí nejvíc bodů. Do přípravy soutěží se zapojují také Fakulta stavební VŠB-TUO a Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO. U jejich stanovišť si žáci prověří manuální zručnost a týmovou práci při stavbě tunelu či mostu a určitě se dobře pobaví při prolézání laserového bludiště. Spolu s firmou NAM system budou pro změnu vyhledávat zadané cíle v terénu pomocí GPS aplikace.
„Firma umístí v areálu univerzitního kampusu improvizované kešky, které budou soutěžící vyhledávat s využitím aplikace firmy NAM system a GPS souřadnic. Zvítězí družstvo, které jich v časovém limitu deseti minut najde nejvíce,“ vysvětlila Simona Guzdková.
Soutěžit se bude ve dvou věkových kategoriích pro děti z prvních a druhých stupňů základních škol. Ještě do 22. května mají možnost hlásit se pořadatelům poslední školní týmy. Přihlašovací formulář najdou na webu Festivalu bezpečnosti. Na festivalu se představí jednotlivé fakulty VŠB-TUO, takže hlavně středoškoláci budou mít možnost seznámit se s různými variantami studia problematiky bezpečnosti, která se prolíná všemi obory. Ovšem předvést se chtějí i střední školy specializované na bezpečnost. Studenti Střední odborné školy ochrany osob a majetku z Ostravy – Poruby budou prezentovat základní techniky bojových umění, které musí zvládat pro osobní a profesní sebeobranu.  Žáci a pedagogové Střední průmyslové školy z Hranic seznámí návštěvníky se svou novou technikou, ukážou, jak dokážou pracovat s lanem, s přenosnými hasicími přístroji nebo se džberovou stříkačkou, jak zvládnou uhasit požár nebo dokonce vyprostit osobu z havarovaného auta. „Do některých disciplín zapojíme i diváky,“ slíbil garant předmětů požární ochrany Vladimír Lon.
Festival bezpečnosti bude pro veřejnost přístupný po celý den od 9 do 17 hodin, především pro základní školy je určen dopolední čas do 13 hodin. Vstup je zdarma.

Že se festival zrodil právě v Ostravě, vítá primátor města Tomáš Macura: „Festival bezpečnosti je další mimořádnou akcí, kterou se může Ostrava pochlubit. Kde jinde by mohl vzniknout a kde jinde by se měl konat, než ve městě, kde je hned několik středních škol specializovaných na bezpečnost lidí a ochranu majetku, kde vznikla unikátní Fakulta bezpečnostního inženýrství, kde sídlí Hlavní báňská záchranná stanice, kde  v ojedinělé koordinaci fungují všechny složky Integrovaného záchranného systému a kde je jako součást restrukturalizace průmyslu mimořádný prostor pro rozvoj nových perspektivních oborů, mezi něž bezpečnost ve všech jejich podobách nepochybně patří.

Posted in Nezařazené.