TISKOVÁ ZPRÁVA – 7. 5. 2019

Dějištěm III. ročníku Festivalu bezpečnosti, který se již tradičně koná v Ostravě, bude Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO), která se letos stala spolu s Bezpečnostně technologickým klastrem pořadatelem akce. Přehlídka bezpečnostní složek, záchranářů, odborných škol i firem, zabývajících se bezpečností ve všech jejích podobách, se uskuteční ve čtvrtek 30. května od 9 do 17 hodin. Jednotlivé fakulty na festivalu předvedou zajímavé exponáty, které přestaví bezpečnost jako atraktivní a perspektivní obor studia. Situování Festivalu bezpečnosti do areálu univerzity oceňuje rektor VŠB-TUO Václav Snášel:
„Bereme to jako jedinečnou příležitost představit zajímavé obory, které mohou zájemci na naší univerzitě studovat. Samozřejmě si v souvislosti s pojmem bezpečnost představíme především záchranáře, hasiče, armádu, policii. Ale ochranu systému musíme zajišťovat také ve stavebnictví, v ekologii, v chemicko-technologických procesech, prolíná se téměř veškerou lidskou činností. Těším se, že naše fakulty předvedou na festivalu to nejlepší, co v tomto oboru mohou nabídnout.“
Velkým lákadlem festivalu bude nepochybně premiéra Laser Game Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO. Pro zájemce ji spolu se svými kolegy z katedry telekomunikační techniky připraví Martin Tomis. Napínavá hra jako z hvězdných válek zaujme děti i dospělé. „Naše sestava Laser Game slouží pro demonstraci technologií, které u nás mohou zájemci studovat. Obsahuje optické, rádiové i metalické přenosy informací. Dále telemetrii, elektroniku, elektrotechnologii, informatiku, mikropočítačovou techniku, a tak dále. Skládá se z notebooku s rozsáhlým ovládacím a statistickým SW s grafickým výstupem a Wi-Fi AP,“ vysvětlil Martin Tomis, který je autorem sofistikované hry. Klíčovou částí sestavy je sada vest a laserových pušek, které na katedře sami vyrobili. Pušky jsou doplněné o světelné a zvukové efekty a vibrační odezvu. Střílí se zcela bezpečným infračerveným, úzce směrovým paprskem, podobným, jako je u dálkového ovladače televize. „Informace a konfigurace mezi vestami a notebookem se přenáší přes Wi-Fi. Na festivalu sestavu rozšíříme o webkameru. Fotky účastníků s přezdívkami a tabulkou statistických výsledků pošleme na sociální sítě. Ukážeme návštěvníkům festivalu, a hlavně dětem a mládeži, že vyrobit si podobné zařízení z běžně dostupných komponent není nic složitého. Zároveň jim velmi atraktivním způsobem vysvětlíme jednoduché principy jednotlivých druhů komunikace,“ doplnil Martin Tomis. Sestavu chce katedra v budoucnu využívat k popularizaci studia. „Otevřené zařízení s viditelnými komponentami při známé hře lákavé pro všechny věkové kategorie jistě vzbudí zvědavost potencionálních budoucích studentů na dnech otevřených dveří, na dnech Vědy v ulicích, Noci vědců, a jiných prezentacích katedry. Chceme ho používat také při výjezdech katedry na náborové akce na středních školách,“ objasňuje Martin Tomis. Laserová hra se bude odehrávat v sále v posledním patře nové menzy.
Různé formy atraktivní i poučné podívané, sportovní i znalostní soutěže, či dynamické ukázky chystají nejen jednotlivé fakulty, ale i další účastníci festivalu. Vedle profesionálů nebudou ani letos na festivalu chybět ani dobrovolní hasiči. Tým z Ostravy-Zábřehu předvede ukázku požárního zásahu a pro děti připraví soutěž ve zdolávání požáru. Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje naučí zájemce používat automatizovaný externí defibrilátor, který je pro případ akutní potřeby k dispozici na mnoha veřejných místech, a seznámí je se základy resuscitace i aplikací různých imobilizačních pomůcek potřebných při fixaci zlomených kostí. „Možná se nikdy nedostanete do situace, kdy byste takové dovednosti uplatnili. Ale pokud ano, je dobré být připravený!“ připomněl Jiří Šigut, koordinátor vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje. Ve stánku záchranářů bude k vidění také sanitka se speciálním vybavením pro pacienty s vysoce nakažlivými nemocemi, zájemci si mohou zkusit speciální oblek používaný u nakažlivých chorob.
Na festival letos poprvé zavítá nezisková organizace Popálky, která se dlouhodobě zabývá následnou péčí o popálené pacienty a realizací preventivních programů ke snížení termických zranění. Přiveze svůj preventivní, mobilní stan, s nímž jezdí na outdoorové akce. „Jednu stěnu našeho stanu tvoří model obří kuchyně. Návštěvníci uvidí kuchyňskou linku očima tříletého dítěte. Další stěna je modelem železniční troleje. Dále jsou ve stanu znázorněny ostatní možné zdroje popálení i následná první pomoc. Se stanem jezdí naši zaměstnanci, kteří jsou sami popálení, takže dokážou odpovědět i na velmi zvídavé otázky účastníků,“ uvedla Jana Tlustá, koordinátorka projektů neziskové organizace Popálky.
Nad letošním festivalem bezpečnosti přijali záštitu primátor města Ostravy Tomáš Macura, poslanec Parlamentu ČR Pavel Růžička, a také senátor Zdeněk Nytra, který byl mimo jiné patnáct let ředitelem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. „Festivalu jsem se zúčastnil i loni. Byl jsem přítomen diskuzi u kulatého stolu na téma Současnost a budoucnost bezpečnosti MSK. Byla pro mě velmi inspirativní a přínosná; a soudě podle reakcí dalších účastníků zaujala i je. Hodně jsme se věnovali dopravě, ale v obecnějším formátu i bezpečnosti, civilní obraně a vzdělání. Na Festivalu bezpečnosti si ovšem také cením, že téma bezpečnosti otevírá velmi atraktivní formou školám a veřejnosti. Děti i dospělí návštěvníci se mohou seznámit s technikou složek Integrovaného záchranného systému a dozvědět se spoustu zajímavých informací spojených s bezpečností,“ řekl senátor Nytra.

Posted in Nezařazené.